Teatersjef - Teatret Vårt

Søknadsfrist:
20.2.2018

AS Regionteatret i Møre og Romsdal ble etablert i 1972, og er landets nest eldste regionteater. Teatret Vårt har fast scene på Plassen i Molde og Arbeideren i Ålesund. Teatret Vårt har en egen avdeling for scenekunst for barn og unge. Teatret Vårt har rundt 45 ansatte. I løpet av et år gjennomfører vi rundt 450 forestillinger og arrangement over hele Møre og Romsdal fylke. Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt med andre teatre.

Teatret Vårt søker:

TEATERSJEF

for en åremålsperiode på 4 år, med tiltredelse 1. august 2019.

Teatersjefen er daglig leder for Teatret Vårt.
Teatersjefen har ansvar for den kunstneriske profilen til teatret gjennom valg av repertoar, oppfølging av det kunstneriske arbeidet og ansvar for utvikling av det kunstneriske personalet. Teatrets direktør har delegert ansvar for økonomi og administrasjon.

Vi søker en teatersjef med interesse for og vilje til lederskap og organisasjonsutvikling. Teatersjefen skal tilrettelegge og være inspirator internt og også være en tydelig aktør kulturpolitisk regionalt og nasjonalt. Teatret Vårt sitt mål har alltid vært å presentere et repertoar av moderne og klassisk scenekunst for barn, unge og voksne ¿ av høy kvalitet. Teatret Vårt driver utstrakt turnévirksomhet og teatersjefen skal videreutvikle teatertilbudet for publikum i hele Møre og Romsdal.

Lønn og andre vilkår etter avtale.

For nærmere opplysninger kontakte
styreleder Leon Aurdal 918 34 227 eller
direktør Knut Lidvard Høgset tlf. 909 80 157.

Skriftlig søknad til Teatret Vårt, AS Regionteatret i Møre og Romsdal,
v/styreleder Leon Aurdal, Postboks 70, 6401 Molde eller
post@teatretvart.no via annonselenken.
Merk «teatersjef».
Søknadsfrist: 20. februar 2018.

SISTE SAKER