Daglig leder - Jo Strømgren Kompani

Søknadsfrist:
18.1.2018

Vil du være med å lede en ambisiøs kulturvirksomhet med utstrakt internasjonal aktivitet, profesjonell drift og spennende prosjekter?  Vi søker etter ny daglig leder for Jo Strømgren Kompani.

Jo Strømgren Kompani (JSK) er et danseteaterkompani med base i Oslo. Kompaniet produserer flere forestillinger årlig, og har en utstrakt turnévirksomhet i Norge og utlandet. JSK ledes av kunstnerisk leder Jo Strømgren og en administrasjon bestående av daglig leder, to produsenter og en teknisk koordinator. Vår hverdag kjennetegnes av høy aktivitet og et svært godt arbeidsmiljø. JSK har siden 2007 mottatt basisfinansiering gjennom Norsk Kulturråd. Nåværende bevilgning løper til 31.12.18, og vi jobber med videre finansiering. JSK holder til i inspirerende omgivelser på Sentralen i Oslo. Mer info www.jskompani.no

Stillingen:

Stillingen er et engasjement i 100% med varighet på 12 måneder med mulighet til forlengelse. Ønsket oppstart 1.3.2018.

Daglig leders arbeidsoppgaver består blant annet av:

 • Ansvar for drift, personale, økonomi, administrasjon og styrearbeid
 • Strategi- og søknadsarbeid inkludert oppfølging mot bevilgende myndigheter
 • Produksjons-/prosjektlederansvar for nye forestillinger og turnéer
 • Nettverksarbeid, salg og kommunikasjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Igangsetting og oppfølging av nasjonale og internasjonale samarbeid

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter en engasjert og engasjerende person som ønsker å være med å utvikle kompaniet videre, og arbeide sammen med oss for å sikre videre støtte til et vitalt kompani.

 • Evne til strategisk og strukturert ledelse
 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • God økonomisk forståelse
 • Forståelse for kulturpolitiske strukturer og støtteordninger
 • Erfaring med prosjekt-/produksjonsledelse, gjerne av kulturprosjekter
 • Kunstnerisk forståelse og interesse
 • Utpreget gode samarbeidsevner, omgjengelighet og sosial teft
 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Reisevirksomhet må påregnes. Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Søknadsfrist 18.1.2018. Søknad med CV og referanser sendes på e-post til Sunniva@jskompani.no. Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Sunniva Steine på sunniva@jskompani.no eller på telefon 413 18 232.

jskompani.no

 

SISTE SAKER