Produsent-prosjektleder- koordinator - Rom for Dans

Søknadsfrist:
22.11.2017

Vi søker en utadvendt, selvstendig samarbeidspartner med utdanning og/eller erfaring innen kulturadministrasjon. Søker bør være strukturert og løsningsorientert og ha god skriftlig fremstillingsevne.

Vi søker deg med en særskilt interesse for kunstproduksjon for barn og unge, og gjerne med en erfaring og nettverk fra dette feltet.

Stillingen innebærer produsentoppgaver som:

Søknadsskriving, markedsføring, synliggjøring og salg av forestillinger/kurs/kompetanse.

Andre prosjektoppgaver kan være: produksjonsleder/koordinator, med planlegging, tilrettelegging, koordinering, logistikk, og gjennomføring av ulike FoU/KU og kunstprosjekter.

Administrasjon, bl.a. kommunikasjon med samarbeidspartnere, regnskap, oppdatering av nettsider og sosiale medier inngår også i de daglige oppgavene.

Siden Rom for Dans er en arbeidsplass med ulike fokus og prosjekter er det viktig å kunne håndtere flere ulike arbeidsoppgaver parallelt.
Rom for Dans har en liten stab og et hyggelig inkluderende arbeidsmiljø.

Vi kan tilby et dynamisk innovativt fagmiljø som ligger i front når det gjelder faglige og kunstneriske metoder og uttrykk. Arbeidet skjer i møte med ulike aldersgrupper og på tvers av fagmiljøer.

Arbeidsoppgavene er varierte, med mulighet til å bidra og prege prosjektene.

Vi er plassert sentralt i Oslo, og er et sted med mange besøkende hver dag.

Frist: Snarest
Varighet: Fast

Oppstart 01.02.2017, lønn etter avtale. Pensjonsordning.

Søknader behandles fortløpende.

Om arbeidsgiveren
Rom for dans er et sted og et kunstprosjekt, med fire kjerneaktiviteter:

– kunstproduksjon
– KROM kropp i rom, kunstpedagogisk metode for skoleverket
– kompetanseutvikling- og formidling
– utleie

Rom for Dans driver egen kunstproduksjon med vekt på barn og unges deltakelse. Deler av egen kunstproduksjon er rettet mot skoleverket, med vår kunstpedagogiske metode KROM.

Rom for Dans driver forskning- og utviklingsarbeid og inngår i flere tverrinstitusjonelle forskningsprosjekter. Formidling av kompetanse skjer gjennom kurs, workshops og samarbeid på tvers av fagfelt.

Rom for Dans holder til i de gamle lokalene til Bergene Sjokoladefabrikk i Marstrandgata 8 i Oslo. Stedet består av ca 1300 m² med bl.a. to dansestudioer på hhv 260 m² og 70m², og to produksjons- og scenerom på hhv 185 m² og 155 m², samt kontorer og fellesarealer.

Rommene leies ut til scenekunstnere for produksjon og forestillinger, samt til kurs og lignende.

Rom for Dans er kunstnerdrevet, med støtte fra Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.

Rom for Dans mottar driftsmidler fra Norsk Kulturråd og Oslo Kommune.

SISTE SAKER