Inspisent - Haugesund Teater

Søknadsfrist:
15.11.2017

Haugesund Teater ble etablert i 1986 som landets første prosjektteater med offentlig støtte. De ansatte er: teatersjef (åremål), adm.sjef, prod.leder og sekretær. Teateret har ikke egne scener. Teateret har som visjon å være et raust, synlig og relevant teater.

Inspisient i 100%-stilling

Vår inspisient har fått ny jobb nær hjemstedet og vi søker derfor hennes erstatter:

Vår inspisient må:

 • Kunne sette grenser
 • Finne kreative løsninger for å nå produksjonenes og teaterets mål
 • Trives med å strukturere kaos
 • Ha evne til dynamisk å skifte fokus fra langsiktig planlegging til prekære oppgaver
 • Uanstrengt kunne veksle mellom å ta kunstneriske, tekniske og administrative hensyn
 • Ha relevant utdannelse
 • Ha god relasjonskompetanse

Inspisienten har i hovedsak følgende oppgaver:

 • prøveplanlegging
 • forestillingsplanlegging og ledelse av forestillingene
 • HMS og sikkerhetsansvarlig under prøver og forestillinger
 • multitekniker/avvikler i mindre produksjoner
 • rutinemessige rapporteringsoppgaver i forbindelse med prøver og forestillinger
 • noe forefallende arbeide

Vi tilbyr:

 • Kreativt og innovativt miljø
 • Et tett kontorfellesskap med åpne dører og lave terskler
 • Stadig nye samarbeidskonstellasjoner der hvert prosjekt blir unikt.
 • Lønn og øvrige betingelser etter tariff.

Ansettelse skjer etter gjeldende lover, forskrifter og regler. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

Stillingen har tiltredelse 15.mars 2018. Søknadsfrist 15.11.17

For spørsmål vedrørende stillingen kontakt administrasjonssjef Torunn Skogland, torunn.skogland@haugesund-teater.no, tlf.: 52 74 37 23.

Søknad med CV sendes: ts@haugesund-teater.no

SISTE SAKER